فایل : کلیات اساطیر آصف بن برخیا

دسته : کتابهای علوم غریبه

کلیات اساطیر آصف بن برخیا

کلیات اساطیر آصف بن برخیا

فهرست مطالب کتاب: درباب طلسمات درباب احضاریات درباب اسم اعظم درباب تسخیر جن، اجنه و ارواح خواص حروف و اعداد علم اوفاق و اعداد و اوراد مجربه علوم غریبه مجربه دربیان احکام حالات قمر در منازل محبت بین زوجین و طلسم قاعده در رفتار مربع چهار در چهار اعداد ادعیه جهت تب و درمان آن خواص خاتم و نقش حضرت سلیمان خواص و فواید هفت سلام که هر کس در زمان شرف شمس و در ساعات مسعود نویسد فایده و خواص سوره چهل قل و نقش بندی آن در مربع چهار در چهار و ساعت سعد آن دوایر حروف جهت عزت و دولت و مقبول ماندن و فاتح شدن و صلح و آشتی و امن بودن و شفای مریض و محافظت و قضای حاجات و طلب علم و دانش و مهر و محبت و… ادعیه و جداول

دریافت فایل : برای دانلود در کادر زیر بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید . هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید. فایل ها دارای پشتیبانی هستند و پس از خرید لینک دانلود خدمتتان ارایه خواهد شد .

با تشکر از انتخاب شما