فایل : مقیاس خوش بینی(آزمون جهت گیری زندگی) – شییر و کارور

دسته : پرسشنامه

مقیاس خوش بینی(آزمون جهت گیری زندگی) – شییر و کارور

مقیاس خوش بینی(آزمون جهت گیری زندگی) – شییر و کارور

دریافت پکیج مقیاس خوش بینی(آزمون جهت گیری زندگی) – شییر و کارور (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) شییر و کارور برای ارزیابی خوش بینی سرشتی،آزمون جهت گیری زندگی خود گزارش خلاصه ای را تدوین کرده و بعدها آن را مورد تجدید نظر قرار دادند . نوع خوش بینی که توسط LOT ارزیابی می شود،یک صفت شخصیتی است که مشخصه آن انتظارات مطلوب شخصی در آینده است.این پرسشنامه ۱۰ گویه دارد. کارور ، شی یر و سیجراستروم خوش بینی را یک متغیر تفاوت فردی می دانند که منعکس کننده حوزه ای است که در آن افراد تجارب مطلوب تعمیم یافته را برای آینده شان حفظ می کنند.از نظر یهو چونگ و چونگ نیز خوش

دریافت فایل : برای دانلود در کادر زیر بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید . هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را وارد کنید. فایل ها دارای پشتیبانی هستند و پس از خرید لینک دانلود خدمتتان ارایه خواهد شد .

با تشکر از انتخاب شما